Εξαγωγές

2017

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 28.832 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 25.463,5 εκατομμύρια το 2016, παρουσίασε αύξηση δηλαδή κατά 13,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 7,1% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά 7,2%.

2016

Το 2016, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε 25.411,4 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το 14,5% του ΑΕΠ της χώρας περίπου. Παρά την οικονομική κρίση που συνεχίστηκε στην Ελλάδα και κατά το έτος αυτό, οι εξαγωγές παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου έτους, ενώ οι εξαγωγές εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,2%.

Χώρες προορισμού (2016):

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε  56,2% κατά το 2016, καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2016 σημειώθηκε στις χώρες Λίβανο, Ολλανδία, Λιβύη, Κίνα και Σιγκαπούρη.

Στους κυριότερους εταίρους συγκαταλέγονται:

 • Ιταλία (11,1%)
 • Γερμανία (7,7%)
 • Κύπρος (6,4%) 
 • Τουρκία (5,3%)
 • Βουλγαρία (5,1%)
 • ΗΠΑ (4,3%)
 • Ηνωμένο Βασίλειο (4,2%)

Κύρια προϊόντα εξαγωγών:

 • Τρόφιμα και ποτά  
 • Βιομηχανικά προϊόντα 
 • Προϊόντα πετρελαίου 
 • Χημικά προϊόντα

Εισαγωγές

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν ελαφρά κατά το 2016 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 43.962,6 εκατ. Ευρώ από 43.624,6 εκατ. Ευρώ το 2015.

Χώρες προέλευσης (2016):

Σημαντικός εταίρος της Ελλάδας και ως προς το εισαγωγικό εμπόριο, το 2016, είναι η ΕΕ με 54,7%.

Στις σημαντικότερες χώρες συγκαταλέγονται: 

 • Γερμανία (11,1%)
 • Ιταλία (8,8%) 
 • Κίνα (6,6%)
 • Ρωσία (6,4%)
 • Ολλανδία (5,5%)
 • Ιράκ (5,4%)
 • Γαλλία (4,4%)

Κύρια προϊόντα εισαγωγών: 

 • Μηχανήματα και υλικό μεταφορών
 • Καύσιμα 
 • Χημικά προϊόντα  
 • Τρόφιμα

Συνολικό εξωτερικό εμπόριο

Το σύνολο των συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές) του εξωτερικού εμπορίου αγαθών της Ελλάδας ανήλθε σε 69.374 εκατομμύρια ευρώ το 2016. Οι εξαγωγές αγαθών είναι μικρότερες από ότι οι εισαγωγές, ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα  καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως από τις εξαγωγές υπηρεσιών, όπως ναυτιλία, τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ.  

Δεδομένα Εισαγωγών - Εξαγωγών

Ελληνικές Εξαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα 2016 2015
Ιταλία 2.830 2.941
Γερμανία 1.953 1.887
Κύπρος 1.625 1.544
Τουρκία 1.351 1.711
Βουλγαρία 1.307 1.355
ΗΠΑ 1.095 1.246
Ην. Βασίλειο 1.074 1.097
Λίβανος 1.051 767
Ρουμανία 762 730
Αίγυπτος 750 1.043
Γαλλία 710 667
Λοιπές 10.903 10.891
ΣΥΝΟΛΟ 25.411 25.879

 

Ελληνικές Εισαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα 2016 2015
Γερμανία 4.872 4.698
Ιταλία 3.876 3.639
Κίνα 2.887 2.552
Ρωσία 2.809 3.400
Ολλανδία 2.432 2.417
Ιράκ 2.365 2.997
Γαλλία 1.935 1.954
Νότια Κορέα 1.789 1.472
Ισπανία 1.626 1.599
Βουλγαρία 1.600 1.494
Βέλγιο 1.576 1.443
Λοιπές 16.196 15.960
ΣΥΝΟΛΟ 43.963 43.625

 

Ελληνικές Εξαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

2016 2015
Τρόφιμα-Ζώντα Ζώα 4.280 3.921
Ποτά-Καπνός 737 669
Πρώτες Ύλες (εκτός από καύσιμα) 1.021 1.031
Ορυκτά-Καύσιμα-Λιπαντικά 6.908 7.598
Φυτικά & Ζωικά έλαια και λίπη 674 722
Χημικά 2.738 2.732
Βιομηχανικά Προϊόντα 3.976 4.147
Μηχανές & Μεταφορικά Μέσα 2.600 2.628
Λοιπά 2.500 2.430
ΣΥΝΟΛΟ 25.435 25.878 


Ελληνικές Εισαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

2016 2015
Τρόφιμα-Ζώντα Ζώα 5.380 5.093
Ποτά-Καπνός 610 562
Πρώτες Ύλες (εκτός από καύσιμα) 1.092 1.110
Ορυκτά-Καύσιμα-Λιπαντικά 9.743 11.359
Φυτικά & Ζωικά έλαια και λίπη 244 276
Χημικά 6.842 6.793
Βιομηχανικά Προϊόντα 5.277 4.865
Μηχανές & Μεταφορικά μέσα 9.658 8.761
Λοιπά 5.239 4.801
ΣΥΝΟΛΟ 44.085 43.620

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, προσωρινά στοιχεία. Μικρές διαφοροποιήσεις στα σύνολα ανά χώρα και ανά κλάδο οφείλονται σε συνεχείς αναθεωρήσεις από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

LOGIN