Εκδόσεις

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι στις πληροφορίες που περιέχονται στις εκδόσεις και τους επιχειρηματικούς οδηγούς του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E." ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές, λόγω της τρέχουσας αναθεώρησης της νομοθεσίας. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία και τα επενδυτικά κίνητρα, με τα στελέχη του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E" ή νομικούς συμβούλους.

September 2017

Συνοπτικός Οδηγός για Άδειες Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Συνοπτικός Οδηγός για Άδειες Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2017

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

June 2017

Σύντομο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις άδειες διαμονής επενδυτών και μελών της οικογένειας τους στην Ελλάδα

Σύντομο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις άδειες διαμονής επενδυτών και μελών της οικογένειας τους στην Ελλάδα Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2016

Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2016

Εγκατάσταση στην Ελλάδα Κέντρων Παροχής Ενδοομιλικών Υπηρεσιών

Εγκατάσταση στην Ελλάδα Κέντρων Παροχής Ενδοομιλικών Υπηρεσιών Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

September 2016

Στρατηγικές Επενδύσεις εθνικής σημασίας και διαδικασία fast track

Στρατηγικές Επενδύσεις εθνικής σημασίας και διαδικασία fast track Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

May 2016

Greek Law Digest - The Official Guide to Greek Law

Greek Law Digest - The Official Guide to Greek Law Download

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

LOGIN